Walther Ploos van Amstel

Dr. Walther Ploos van Amstel

Walther Ploos van Amstel is afgestudeerd als bedrijfseconoom aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. Hij heeft gewerkt voor producenten van toiletpapier en van was- en reinigingsmiddelen. Is verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de opleiding logistiek en technische vervoerskunde aan de Hogeschool van Amsterdam.

Ploos van Amstel is meer dan 20 jaar werkzaam als organisatieadviseur op het gebied van logistiek, supply-chainmanagement en internationale distributie. Hij richt zich op logistieke procesinnovaties, het invoeren van supply-chainconcepten in de praktijk, intermodale distributienetwerken, samenwerking in logistieke ketens en netwerken, servicelogistiek, duurzame logistiek, ketenregie, intelligente logistieke concepten en risicomanagement in logistieke ketens. Hij werkt hierbij samen met TNO Mobiliteit en Logistiek en Slimstock Professionals.

Walther Ploos van Amstel doceert onder andere in de Master of Business Administration (MBA).

Supply Chain Management (Logistiek)

Tijdens dit college worden de mogelijkheden van een logistieke diensten strategie voor zorgorganisaties behandeld. Oorspronkelijk dachten diensten-organisaties zoals ziekenhuizen dat het logistieke denken alleen op productiebedrijven toepasbaar was. Door de invoering van DBC’s (diagnosebehandelcombinaties) en wensen van patiënten om meer onderzoeken tegelijkertijd uit te voeren, werd ‘patiënten logistiek’ ineens belangrijk. Denken hierover heeft bijvoorbeeld het delen van dure apparatuur als scanners door meerdere ziekenhuizen en de distributie van kwaliteit ‘food’ aan het bed opgeleverd.

Overige faculteitsleden

Sybren Tijmstra

Prof. drs. Sybren Tijmstra

Organisatie & Integratie

Margreeth Kloppenburg

Drs. Margreeth Kloppenburg

Ethiek vs. Business

Frans Bouwmans

Drs. Frans Boumans MBA

Finance Strategy

Walther Ploos van Amstel

Prof. dr. Walther Ploos van Amstel

Supply Chain Management

Harry Stol

Mr. Harry Stol MBA

Sales Management

Jan Scheffer

Ing. Jan Scheffer

Lean Management

Ger Hofstee

Ger Hofstee

Marketing

Guy Lubitsh

Prof. dr. Guy Lubitsh

Change Management

Pieter Klaas Jagersma
Gijs Hiltermann

Drs. Gijs Hiltermann

Financieel Management