Dr. ir. Martin van Staveren MBA

Dr. ir. Martin van Staveren MBA

Doelen helpen realiseren, door anders omgaan met onzekerheden. Dit is de missie waar Martin van Staveren voor staat, om waarde en welzijn mee te creëren.

Onze wereld is dynamisch, met volop onzekerheden én mogelijkheden. Onzekerheden worden risico’s als ze negatieve gevolgen voor doelen kunnen hebben, zoals organisatiedoelen, projectdoelen, teamdoelen of persoonlijke doelen. Bij positieve effecten worden onzekerheden juist kansen. Effectief met risico’s en kansen omgaan helpt om waarde en welzijn te vergoten, binnen én buiten organisaties.

Van missie naar acties
Mensen in organisaties realistisch(er) met onzekerheden, risico’s en kansen leren omgaan, zonder de illusie van volledige beheersing. Dit is de vertaling van zijn missie in acties, bijvoorbeeld via workshops, begeleiding en advies. Hier werkt hij dagelijks aan, op een vernieuwende en pragmatische manier: risicogestuurd werken door het ontwikkelen van risicoleiderschap in de praktijk.

De onderzoeksresultaten uit zijn promotieonderzoek, in combinatie met praktijkervaringen, hebben geleid tot drie managementboeken: Risicogestuurd Werken in de Praktijk, Risicoleiderschap en Iedereen risicoleider.

Martin van Staveren doceert onder andere in de Master of Business Administration (MBA).

Waarde & Risk Management

Don’t tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon. (Michael Jordan)

De snelheid waarin de wereld verandert is hoog. Wat gisteren nog actueel was, is morgen al niet meer van toepassing. Dit vraagt om veel flexibiliteit van organisaties, ook in de publieke sector. Om houvast te geven aan deze veranderende wereld worden kaders en regels neergezet. De governance en risicomanagement structuur wordt hierdoor steeds complexer. Echter, hoe zorg je toch dat je binnen deze kaders de flexibiliteit houdt om mee te bewegen met de veranderende wereld?

Tijdens de module Waarde & Risicomanagement gaan wij in op vraagstukken die nu en morgen spelen. Welke toegevoegde waarde biedt risicomanagement? Hoe krijg je de risk appetite van jouw organisatie in beeld en hoe heb je daar invloed op? Hoe voorkom je beperkende risicoregelreflex vanuit o.a. het bestuur? Hoe adviseer je jouw organisatie over aankomende veranderingen in de samenleving en de bijkomende onzekerheden?

Met het implementeren van strategisch risicomanagement wordt beoogd risico’s in de organisatie beter te beheersen en op een verantwoorde, transparante en expliciete wijze met risico’s om te gaan. Het beheersen van ‘risks to value’ vergt een andere benadering dan het beheersen van ‘risks to performance’. In plaats van interne controle gaat het om voeren van een strategische dialoog. Hier doordenkt u (on)beïnvloedbare risico’s en hun implicaties voor de strategie van de onderneming.

Overige faculteitsleden

Sybren Tijmstra

Prof. drs. Sybren Tijmstra

Organisatie & Integratie

Margreeth Kloppenburg

Drs. Margreeth Kloppenburg

Ethiek vs. Business

Frans Bouwmans

Drs. Frans Boumans MBA

Finance Strategy

Harry Stol

Mr. Harry Stol MBA

Sales Management

Jan Scheffer

Ing. Jan Scheffer

Lean Management

Ger Hofstee

Ger Hofstee

Marketing

Guy Lubitsh

Prof. dr. Guy Lubitsh

Change Management

Pieter Klaas Jagersma
Gijs Hiltermann

Drs. Gijs Hiltermann

Financieel Management