Margreeth Kloppenburg

Drs. Margreeth Kloppenburg

Margreeth Kloppenburg werkt bijna twintig jaar als adviseur/facilitator/spreker met professionals en management van (corporate) Nederland aan professionalisering.

Margreeth is auteur van onder andere Hoera, een conflict (2008), Leve het Verschil (2009), Eerlijk Scoren, de professionele balans tussen target en integriteit (2010) en Artikel 5, de beroepseer van de Accountant (2017) en schrijft regelmatig artikelen, columns en opinies. Ze doet onderzoek naar hoe professionals (te laten leren over hoe) goed werk leveren in de dagelijkse beroepspraktijk. Verder is ze bestuurslid bij Stichting Beroepseer en lid van de Adviescommissie Ethiek, gedrag en cultuur van de NBA.

Margreeth Kloppenburg doceert onder andere in de Master of Business Administration (MBA).

Ethiek vs. Business

Ethiek is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. In algemene zin probeert ethiek de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd en om de motieven en consequenties van deze handeling te kunnen evalueren.

Het stellen van vragen over ethiek is natuurlijk geen monopolie van de filosofie. Ook in andere studiegebieden zoals politiek, geneeskunde, geschiedenis, biologie en sociologie is ethiek onderwerp van discussie. Interessant is om het spanningsveld tussen ethiek en business ter discussie te stellen in het licht van waarde-creatie in de zorg.

Overige faculteitsleden

Sybren Tijmstra

Prof. drs. Sybren Tijmstra

Organisatie & Integratie

Margreeth Kloppenburg

Drs. Margreeth Kloppenburg

Ethiek vs. Business

Frans Bouwmans

Drs. Frans Bouwmans MBA

Finance Strategy

Dr. ir. Martin van Staveren MBA

Dr. ir. Martin van Staveren MBA

Waarde & Risicomanagement

Walther Ploos van Amstel

Prof. dr. Walther Ploos van Amstel

Supply Chain Management

Harry Stol

Mr. Harry Stol

Sales Management

Jan Scheffer

Ing. Jan Scheffer

Lean Management

Ger Hofstee

Ger Hofstee

Marketing

Guy Lubitsh

Prof. dr. Guy Lubitsh

Change Management

Pieter Klaas Jagersma
Gijs Hiltermann

Drs. Gijs Hiltermann

Financieel Management