Margreeth Kloppenburg

Drs. Margreeth Kloppenburg

Margreeth Kloppenburg werkt bijna twintig jaar als adviseur/facilitator/spreker met professionals en management van (corporate) Nederland aan professionalisering.

Margreeth is auteur van onder andere Hoera, een conflict (2008), Leve het Verschil (2009), Eerlijk Scoren, de professionele balans tussen target en integriteit (2010) en Artikel 5, de beroepseer van de Accountant (2017) en schrijft regelmatig artikelen, columns en opinies. Ze doet onderzoek naar hoe professionals (te laten leren over hoe) goed werk leveren in de dagelijkse beroepspraktijk. Verder is ze bestuurslid bij Stichting Beroepseer en lid van de Adviescommissie Ethiek, gedrag en cultuur van de NBA.

Margreeth Kloppenburg doceert onder andere in de Master of Business Administration (MBA).

Ethiek vs. Business

Ethiek is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. In algemene zin probeert ethiek de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd en om de motieven en consequenties van deze handeling te kunnen evalueren.

Het stellen van vragen over ethiek is natuurlijk geen monopolie van de filosofie. Ook in andere studiegebieden zoals politiek, geneeskunde, geschiedenis, biologie en sociologie is ethiek onderwerp van discussie. Interessant is om het spanningsveld tussen ethiek en business ter discussie te stellen in het licht van waarde-creatie in de zorg.