Gijs Hiltermann

Drs. Gijs Hiltermann

Gijs Hiltermann doceerde aan de Defensie Academie (voorheen de KMA) en was als assistent-professor verbonden aan de Nyenrode Business University. Daarnaast doceert Hiltermann aan het Instituut voor Bedrijfskunde.

Ook heeft hij verscheidene boeken over financieel management, was hoofdredacteur van een boek over bedrijfskunde in de zorg en heeft talloze artikelen geschreven, onder andere over finance in de gezondheidszorg.

Financieel Management

Financieel management is binnen zorgorganisaties van groot belang doordat budgetregimes langzamerhand plaats maken voor betalingen op resultaat van verrichtingen. Verdergaande kostenbesparingen worden door zowel de overheid als verzekeraars afgedwongen en vragen een sterk financieel beleid en strakke controle en accountancy.

Verslaglegging naar management ter verbetering van de besturing wordt eveneens behandeld, alsmede de overgang naar ‘social return on investment’ in het kader van transparantie naar de maatschappij.

Overige faculteitsleden

Sybren Tijmstra

Prof. drs. Sybren Tijmstra

Organisatie & Integratie

Margreeth Kloppenburg

Drs. Margreeth Kloppenburg

Ethiek vs. Business

Frans Bouwmans

Drs. Frans Boumans MBA

Finance Strategy

Dr. ir. Martin van Staveren MBA

Dr. ir. Martin van Staveren

Waarde & Risicomanagement

Walther Ploos van Amstel

Prof. dr. Walther Ploos van Amstel

Supply Chain Management

Harry Stol

Mr. Harry Stol MBA

Sales Management

Jan Scheffer

Ing. Jan Scheffer

Lean Management

Ger Hofstee

Ger Hofstee

Marketing

Guy Lubitsh

Prof. dr. Guy Lubitsh

Change Management

Pieter Klaas Jagersma
Gijs Hiltermann

Drs. Gijs Hiltermann

Financieel Management