Ger Hofstee

Prof. Ger Hofstee MBA

Prof. Ger Hofstee MBA, met achtergrond in marketing en bedrijfskunde, doceert marketing aan de Euro MBA van IAE business school van UniversiteĢ Paul CeĢzanne in Aix en Provence eĢt Marseille en UE University of Europe for Applied Sciences.

Hofstee schreef 14 boeken over marketing, waaronder ā€˜10 Stappen marketingmethodeā€™, ā€˜Master in Marketingā€™, ā€˜Changing the rulesā€™ en de op Internet verschenen ā€˜Alle 25 goed!ā€™ en ā€˜Van analoog naar digitaalā€™.

Zijn boek ā€˜Business Strategy through Disruptionā€™ schreef hij met Sybren Tijmstra, tevens docent bij de HMBS.

Ger Hofstee doceert onder andere in de Master of Business Administration (MBA), pre-master ‘Bedrijfskunde in de Zorg’, het bootcamp-programma ‘Maak je eigen innovatieve businessplan’ en in de masterclass ‘Digitalisering+ in de Zorg’.

Marketing

Binnen de HMBS Medial Business School wordt marketing behandeld voor organisaties binnen de gezondheidszorg waar het steeds belangrijker wordt om nieuw beleid te ontwikkelen op grond van visie.

Marketing voor de zorg is een noodzakelijk vakgebied. Het college reikt hulpmiddelen aan voor het ontwikkelen van een marketingstrategie en het marketingconcept. Ingegaan wordt op hoe een marketingconcept ontstaat. Daarbij wordt de plaats van marketing binnen het strategisch proces bepaald en wordt de ā€˜diaboloā€™ als model voor strategieontwikkeling geiĢˆntroduceerd.

De heldere stijl en de praktisch handreikingen ook uit andere markten waar marketing verder ontwikkeld is, nodigen uit tot het ontwikkelen en handvatten voor implementatie van een marketingconcept binnen de eigen organisatie.

Disruptie door digitalisering

We leven in een tijd van innovatie en veranderingen; een periode van ontwrichting op veel markten. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? En welke impact hebben deze? Maar vooral: welke uitdagingen stelt dit op het gebied van marketing, bedrijfscultuur, organisatie en leiderschap?