Ervaring vaatchirurg Allan Vafi

Vaatchirurg Allan Vafi Business Administration

Dokter Allan Vafi, vaatchirurg en zorgondernemer, startte met de Master of Business Adminstration om zich naast zijn vakgebied verder te ontwikkelen op het gebied van bedrijfskunde, management en communicatie. Hij vertelt graag wat het hem tot op de dag van vandaag heeft gebracht.

Vaatchirurg Allan Vafi: de MBA was een logische stap in het verder verbreden van mijn horizon

Allan Vafi had altijd al een brede belangstelling, naast zijn medische opleiding en werk. Zo verdiepte hij zich in de juridische dimensies van het vak, in de strategische beleidsontwikkeling en is hij mediator. Dit leverde hem een brede ervaring op die hij onder inzette om ziekenhuizen en maatschappen te ondersteunen bij strategische beleidsontwikkeling en het opzetten van zelfstandige behandelcentra (ZBC’s).

“Kom als medicus uit je spreekkamer en zorg dat je een volwaardige gesprekspartner voor het management wordt!”

Waarom bedrijfskunde?
Artsen leven nog vaak in een vakinhoudelijke ‘bubble’ met een focus op behandelingen en patiënten terwijl Allan juist (ook) de context en het beleid zo interessant vindt. Deze interesse is met zijn werkzaamheden voor de ZBC’s en binnen de consultancy alleen maar sterker geworden.

Toen Allan in 2010 voor zichzelf begon, werd de behoefte aan bedrijfskundige kennis groter en met de oprichting van de HMBS was de keuze snel gemaakt. Hij startte in de eerste Business Administration-groep. Met name de praktijkgerichtheid, de inspirerende groep en de innovatieve kijk op de zorg spraken hem erg aan.

“Je kunt een beroepsgroep innovaties niet zomaar opdringen, dit moet echt door de zorgprofessionals zélf gedragen worden.”

Kloof met management
Medici denken van oudsher erg (vak)inhoudelijk en laten beleidsmatige zaken graag aan anderen over. Daardoor is de zorg en de organisatie daarvan kwetsbaar, vindt Allan. Als medisch specialist wil hij juíst een gesprekspartner op tactisch en strategisch niveau zijn waarbij samen met de beleidsmakers gezocht wordt naar manieren om de zorg sterker te maken.

“Het gaat mij om de gezondheidszorg en dat ik het geleerde direct in de praktijk kon brengen. Andere Business Schools waren mij té theoretisch!”

Herkenbaar
Allan merkt dat zijn collega’s management als iets ‘van de ander’ zien, terwijl iedereen binnen een zorgorganisatie een gezamenlijk belang heeft en daarmee dus ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat bestuurders en management zich zouden moeten verdiepen in het werk van zorgprofessionals en waar zij tegenaan lopen. Maar ook dat zorgprofessionals méér van management en bedrijfskunde af zouden moeten weten om het gesprek met management te kunnen voeren. Om samen de zorg efficiënter, effectiever en beter te maken!

Band met de Medical Business School
Allan komt uit een artsenfamilie en is daardoor van oudsher al goed bekend met HMBS, zo lag thuis ook de Arts & Auto al op tafel. Zelf is Allan jarenlang actief betrokken bij HMBS en toen het Master of Business Administration Programma startte was de keuze snel gemaakt.

Tot op de dag van vandaag heeft Allan daar nog steeds veel profijt van. Hij heeft nog nauw contact met zijn mede-alumni en past als vaatchirurg dat wat hij geleerd heeft dagelijks toe in zijn eigen behandelcentrum.

“De opleiding bracht mij een bredere invalshoek op de gezondheidszorg en inzicht en gevoel bij de complexiteit van de zorg.”

Toegevoegde waarde
Al tijdens de opleiding veranderde er veel voor Allan. Zo leerde hij op een andere manier naar de zorg te kijken en ook beter inzicht te krijgen in de complexiteit van de zorg.

Hij kan nu eenvoudig schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau en dat wordt herkend door zijn gesprekspartners. De grote waarde lag in de interactie binnen de groep, zicht krijgen op meerdere facetten binnen de zorg en het toepassen van alle inzichten in zijn eigen zorgonderneming. Sinds zijn opleiding is de blik van Allan op de zorg nóg ruimer geworden en is hij ook actief op Social Media platformen als Qruxx, Twitter en LinkedIn.

“Ik merk aan mijn omgeving dat ik deze opleiding heb gedaan. Als ik in bespreking zit, merk ik aan anderen dat de invalshoeken die ik inbreng gewaardeerd worden.”

Allan-Vafi

Praktijk Dokter Vafi

Recht tegenover het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk ligt de praktijk van vaatchirurg dokter Vafi. In een moderne en prettige ambiance kunnen klant met of zonder verwijsbrief terecht voor een professioneel consult en/of behandeling.

Spataders kunnen voor veel last zorgen. De benen doen pijn, voelen zwaar of loom aan het einde van de dag, of er is sprake van steken of kramp. Tijdens het consult wordt de conditie van de vaten in beeld gebracht, wordt gekeken naar de oorzaak van de (pijn)klachten en zal een uitgebreid advies gegeven worden over mogelijke oplossingen.

Met een verwijsbrief van de huisarts worden patiënten vaak doorverwezen naar het ziekenhuis. Consulten en behandelingen gaan dan ten koste van het wettelijk bepaalde eigen risico. Bij de praktijk van dokter Vafi kunnen patiënten zonder verwijsbrief terecht, er zijn geen wachtlijsten en patiënten worden snel en vakkundig geholpen.

Alle patiënten worden persoonlijk door dokter Vafi geholpen en krijgen hierdoor de aandacht en professionele begeleiding die nodig is. Dokter Vafi is met een professionele carrière van meer dan 30 jaar dé vaatchirurg van de regio. Zijn specialisme is de diagnostiek en de behandeling van veneuze insufficiëntie (spataderen).

De kliniek van dokter Vafi biedt patiënten veel zekerheden:

  • Geen verwijsbrief nodig
  • Een rapportcijfer 9,5 voor consulten en behandelingen
  • Zekerheid over de conditie van de vaten
  • Persoonlijke aandacht, alle patiënten worden gezien en behandeld door de vaatchirurg

Naar de website van dokter Allan Vafi

Hebben de ervaringen van Allan Vafi jouw interesse gewekt voor het Business Administration Programma? Lees meer over het curriculum, onze aanpak en de toegevoegde waarde en download de brochure.

MBA

Heb je interesse in een van onze bedrijfskundige opleidingen of wil je graag meer weten over de mogelijkheden en de toegevoegde waarde? Je kunt contact met ons opnemen via opleidingen@hmbs.community.Wij helpen je graag!