Psychiater Arno van Dongen

MBA Psychiater

“Ik had behoefte aan meer dan alleen op mijn intuïtie de organisatie aan te sturen.” Arno van Dongen, psychiater en zorgondernemer, startte zijn opleiding om bedrijfskundige kennis op te doen en zijn onderneming sterker te positioneren. Hij vertelt graag hoe het hem tot op de dag van vandaag helpt in zijn rol als zorgverlener, ondernemer en manager.

Zorg op maat
Arno van Dongen is psychiater en heeft zich in de loop van de tijd gespecialiseerd in depressie en angststoornissen. Tot 2005 was Arno werkzaam bij diverse grote zorginstellingen en daarna heeft hij samen met twee collega’s een specialistische GGZ-organisatie opgezet. Vanuit hun ervaring binnen grote GGZ-instellingen is deze bewust klein van opzet en sterk regionaal georganiseerd om cliënten, maar ook bijvoorbeeld huisartsen, zeer persoonlijk van dienst te kunnen zijn.

Waarom een Business Administration programma?
Het ondernemen ging Arno goed af, de organisatie draaide goed en groeide. Maar tegelijkertijd groeiden ook de verantwoordelijkheden en de organisatorische uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van strategie, personeel en financiën. Meer en meer werd Arno zich bewust van het feit dat hij en zijn collega’s veel ‘op gevoel’ deden en hij meer bagage wilde hebben om als organisatie waarde te creëren: “Ik had behoefte aan meer dan alleen op mijn intuïtie de organisatie aan te sturen. In de opleiding van de HMBS vond ik precies wat ik nodig had om ons bedrijf verder vorm te kunnen geven, ook omdat ik getriggerd werd door de aanpak en uitdaging om buiten de gebaande paden te denken.”

“Ik had behoefte aan meer dan alleen op mijn intuïtie de organisatie aan te sturen.”

Verrijking door vanuit de praktijk te leren
Het Business Administration programma heeft Arno veel gebracht, al tijdens de studie ging er een nieuwe wereld voor hem open en kon hij op zoek gaan naar échte vernieuwingen: “Zo leerden we direct vanaf het begin om de klant (lees: de patiënt) centraal te stellen in het bedrijfsproces, terwijl er vanuit de zorg toch vaak gedacht wordt vanuit het aanbod.”
Ook de aanpak sprak Arno erg aan: “Tijdens mijn studie geneeskunde en mijn opleiding tot psychiater stond de theorie centraal en werd dit in de praktijk verrijkt. In de opleiding was het precies andersom: de praktijk staat centraal en wij kregen veel theoretische bagage mee die de praktijk enorm verrijkte.”

“Ik ben gaan inzien dat complexe problemen niet op te lossen zijn door lineaire oplossingen. Iets wat wij als zorgverleners en samenleving wellicht wel zouden willen, maar niet haalbaar is.”

Vanuit meerdere invalshoeken tot oplossingen leren komen
Naast het innovatieve element en de organisatorische aspecten heeft Arno met name geleerd hoe effectiever om te gaan met complexe issues: “Ik ben gaan inzien dat complexe problemen niet op te lossen zijn door lineaire oplossingen. Iets wat wij als zorgverleners en samenleving wellicht wel zouden willen, maar niet haalbaar is. Ik kan nu vanuit diverse invalshoeken gedegen analyses maken, effectieve afwegingen maken en zo tot een onderbouwde oplossing komen. Iets dat niet alleen mijn blik als ondernemer en manager, maar ook als psychiater verruimd heeft.”

Innovatie maakt de zorg sterker
Tijdens zijn opleiding heeft Arno buiten de begaande paden leren denken: “Ik ben gaan inzien dat innovatie in de zorg veelal plaatsvindt door samenwerking met disciplines buiten het vak en soms ook zelfs buiten de zorg. Hier wordt de échte meerwaarde voor onze cliënten gerealiseerd!”. Binnen zijn eigen organisatie is Arno altijd op zoek naar nieuwe toepassingen, die ook vaak buiten de zorg ontwikkeld worden, om de behandeling van zijn cliënten te verbeteren. Zo kijkt hij samen met de cliënt hoe de toepassing werkt, of er meerwaarde ervaren wordt en waar hij of zij tegenaan loopt. Vooral de samenwerking met cliënten, maar ook met collega’s en bijvoorbeeld huisartsen, is belangrijk om te onderzoeken of en hoe bepaalde producten van meerwaarde kunnen zijn.

“Ik had behoefte aan meer dan alleen op mijn intuïtie de organisatie aan te sturen.”

Leiderschap en management van de organisatie
De opleiding heeft Arno ook in staat gesteld om zijn organisatie beter aan te sturen. Bijvoorbeeld op het gebied van financieel management om processen effectiever in te richten, maar ook om rendabeler te opereren. Ook op ander gebied heeft Arno een breder arsenaal aan tools en inzichten ontwikkeld. Binnen de organisatie is er bijvoorbeeld veel aandacht voor leiderschapsstijlen en cultuur, in hoeverre deze goed op elkaar aansluiten en waar veranderingen of ontwikkelingen nodig zijn. “Wij gaan dat als management natuurlijk niet zelf analyseren en uitwerken, ook dit wordt weer samen met het team onderzocht en opgepakt zodat het proces en de uitkomsten met elkaar vormgegeven worden en er automatisch draagvlak ontstaat.”

GGZ Heuvelrug

GGZ Heuvelrug
Als kleinschalige instelling voor geestelijke gezondheidszorg ligt GGZ Heuvelrug dicht tegen de gemeenschap aan, met vestigingen in Driebergen-Rijsenburg, Zeist en Veenendaal. Bij GGZ-Heuvelrug krijgen cliënten hulp bij psychische vragen, problemen en aandoeningen. Daarbij wordt nauw samen gewerkt met de eigen huisarts. Het doel is om cliënten snel deskundige hulp te bieden, zodat zij privé en zakelijk zo min mogelijk uitval hebben. Cliënten kunnen terecht voor zorg in de vrijelijn, waarvoor geen verwijzing nodig is, maar ook voor zorg in de verzekerde generalistische basis- en specialistische geestelijke gezondheidszorg.

Het team van psychotherapeuten, psychiaters, (klinisch- en GZ-)psychologen, orthopedagogen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen, office managers en andere ondersteunende medewerkers staan voor de cliënten klaar. Daarnaast vervult GGZ-Heuvelrug een rol in het opleiden van professionals in hun opleiding tot onder andere gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog.

GGZ-Heuvelrug biedt cliënten 3 zekerheden:
1. Als cliënt sta jij centraal
2. Alle specialismen in huis om de beste zorg te bieden
3. Korte wachtlijsten

Naar de website van GGZ Heuvelrug

Hebben de ervaringen van Arno van Dongen jouw interesse gewekt voor het Business Administration programma van de HMBS? Lees meer over het curriculum, onze aanpak en de toegevoegde waarde en download onze brochure.

MBA

Heb jij interesse in een van onze bedrijfskundige opleidingen of wil je graag meer weten over de mogelijkheden en de toegevoegde waarde?Je kunt contact met ons opnemen via opleidingen@hmbs.community.Wij helpen je graag!