Ervaring orthopedagoog Trudeke Navarro

Trudeke Navarro - MENT GGZ

Orthopedagoog en mede-eigenaar van MENT GGZ Trudeke Navarro heeft bewust voor de pre-master ‘Bedrijfskunde in de Zorg’ gekozen en vertelt graag wat het haar heeft gebracht.

Orthopedagoog Trudeke Navarro: een opleiding met een grote meerwaarde

Toekomst
De rol van Trudeke is in de loop van de jaren eigenlijk heel natuurlijk veranderd van primair behandelaar naar meer de managementkant. En vervolgens ook met haar compagnon de opstart van nu een GGZ-instelling met een doelgroep en propositie waar erg veel behoefte ligt. Dat ligt haar goed, maar zij is tegelijkertijd ook altijd op zoek naar manieren om zich in haar managementvaardigheden verder in te ontwikkelen.

Zeker in een opstartende praktijk is er altijd veel te doen en ligt het gevaar op de loer om steeds met de waan van de dag bezig te zijn: “Als je niet uitkijkt, dan kun je de hele tijd druk zijn met operationele zaken. Maar juist nu is het belangrijk om de strategie en de toegevoegde waarde van MENT GGZ goed neer te zetten en te borgen. Om straks als organisatie sterker uit deze crisis te komen.”

Gedeelde passie
Trudeke kijkt met veel plezier terug op de overige deelnemers en de onderlinge sfeer binnen de groep. Er was een grote gedeelde passie en gemeenschappelijke blik om de zorg verder te willen versterken. De samenstelling van de groep met onder andere medisch specialisten, managers en paramedici was heel divers waarbij iedereen vanuit verschillende invalshoeken naar de zorg en hun organisatie keek.

Wendbaarheid
Tijdens de opleiding wordt door deelnemers gewerkt aan een eigen individuele praktijkcase. Trudeke wilde het businessplan van MENT GGZ verder uitwerken en heeft daar op veel vlakken veel aan gehad.

In eerste instantie zag zij bijvoorbeeld wat op tegen de module ‘financieel management’, maar deze vond zij juist enorm interessant én het heeft nu ook erg geholpen in het bedenken van oplossingen in de ontstane Coronacrisis.

Samen met haar compagnon heeft Trudeke direct na het uitbreken van de crisis de verschillende scenario’s bekeken en de aanpak voor de korte en lange termijn herbepaald. De crisis heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat digitale consulten versneld zijn ingevoerd, waardoor patiënten behandeld konden blijven worden.

“Ik vond het iedere maand weer heerlijk om naar de opleiding te gaan. Vooral het uit de waan van de dag stappen en met een helikopter-blik naar mijn praktijk leren kijken vond ik een grote meerwaarde.”

Strategie
MENT GGZ richt zich met haar specialistische zorg heel specifiek op volwassenen met het vermoeden van een verstandelijke beperking of een gediagnosticeerd IQ lager dan 85. Daarin zijn zij ook ten opzichte van andere instellingen onderscheidend.

In het verder aanscherpen van de strategie heeft Trudeke veel gehad aan de opleiding. In de eerste plaats in het loslaten van het denken vanuit de behandeling en het aanbod, maar juist vanuit de markt en de klant naar de organisatie kijken en dáár de propositie op neerzetten. Vakken als ‘marketing’ en ‘strategie’ hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd, ook in het breder kijken dan de oorspronkelijke opzet en concreter nadenken over de toekomst van MENT GGZ.

Coronacrisis
In de strategie had MENT GGZ al nagedacht over de mogelijkheden van het digitaal aanbieden van de diensten, de Coronacrisis heeft dit aanzienlijk versneld. Niet alleen is er in korte tijd een eHealth subsidie aangevraagd én toegekend, maar patiënten konden al vrij snel na het uitbreken van de pandemie online terecht voor digitale consulten.

En daar blijft het niet bij, want er zijn nog veel plannen om patiënten nóg beter van dienst te zijn en ook de wachtlijsten aan te pakken. Trudeke heeft gemerkt dat zij mede door de opleiding effectiever kan inspringen en anticiperen op kansen en deze ook samen met haar compagnon snel kan implementeren.

“Ik merk dat we bij MENT GGZ de basis goed op orde hebben waardoor we nu met de Corona crisis snel kunnen inspelen op de ontstane situatie.”

Stakeholders
De opleiding heeft Trudeke een bredere kijk op de zorg en de markt opgeleverd waar niet alleen de patiënt, maar ook vele andere stakeholders een rol in spelen. Niet alleen is zij zich daar meer bewust van, Trudeke heeft daar ook in het belang van MENT GGZ een duidelijker profilering in gekozen.

Met name voor de bekostiging en het verkrijgen van contracten heeft het haar erg geholpen om vanuit het belang van bijvoorbeeld de zorgverzekeraar te redeneren en het verhaal op hún perspectief af te stemmen in plaats van vanuit het eigen aanbod te redeneren.

logo-MENT-GGZ

MENT GGZ

Als jonge organisatie staat MENT GGZ voor zinnige, zorgzame geestelijke gezondheidszorg. De professionals van MENT GZZ hebben jarenlange ervaring binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de geestelijke gezondheidszorg.

MENT GGZ biedt hulp aan mensen vanaf 18 jaar met het vermoeden van een verstandelijke beperking of een gediagnosticeerd IQ lager dan 85. Er wordt onder andere hulp geboden bij angst, depressie, autisme, ADHD en trauma. Binnen MENT GGZ zijn alle disciplines vertegenwoordigd om patiënten een passende behandeling te kunnen bieden. Ook kan MENT (aanvullend) specialistisch onderzoek doen.

Behandelingen bij MENT duren zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. MENT GGZ werkt hierbij volgens de voor de doelgroep geschikte modulen en zorgstandaarden en de richtlijnen vanuit specifieke beroepsverenigingen. Waar mogelijk worden mensen in de omgeving van de patiënt bij de behandeling betrokken.

De bekostiging van behandeling en onderzoek vindt plaats vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of in onderaannemerschap vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Ook onderlinge professionele consultatie is altijd mogelijk. Bijvoorbeeld voor advies over doorverwijzing, psychiatrische consultatie of deskundig advies over een patiënt met een (vermoedelijke) psychiatrische stoornis.

Naar de website van MENT GGZ

Hebben de ervaringen van orthopedagoog Trudeke Navarro jouw interesse gewekt voor de pre-master ‘Bedrijfskunde in de Zorg’? Lees meer over het curriculum, onze aanpak en de toegevoegde waarde en download onze brochure. Of plan een vrijblijvend informatiegesprek in via het online afsprakenformulier. Dit kan telefonisch, bij jou op locatie of bij onze Business School op Slot Zeist. Wij vertellen je graag alles over de opleiding!

Lees hier wat deze opleiding jou kan opleveren

Heb je interesse in een van onze bedrijfskundige opleidingen of wil je graag meer weten over de mogelijkheden en de toegevoegde waarde? Je kunt contact met ons opnemen via opleidingen@hmbs.community.Wij helpen je graag!