Ervaring tandarts pedodontoloog Wilma Vogels

Wilma Vogels, tandarts-pedodontoloog en eigenaar van KINDERTAND startte met hoge verwachtingen met de pre-master ‘Bedrijfskunde in de Zorg’. Zij vertelt graag hoe de opleiding haar als tandarts en eigenaar van KINDERTAND hielp om de organisatie toekomstbestendig te maken én in haar eigen ontwikkeling als manager en professional.

Tandarts Wilma Vogels: de opleiding bewees dubbel en dwars haar waarde

Wilma heeft zich goed georiënteerd op het doen van de opleiding. Na alle tijd en investering van de postdoctorale studie tot tandarts-pedodontoloog wilde zij geen nieuwe master meer doen, maar zij zocht wel een serieuze opleiding waar zij zich op bedrijfskundig vlak goed kon ontwikkelen bij een onderwijsinstelling met kennis en ervaring binnen de zorg.

De breedte en de variatie van de vakken sprak Wilma enorm aan en dit is tijdens de pre-master ‘Bedrijfskunde in de Zorg’ eigenlijk alleen maar versterkt.

Wat gebeurt er als ik er nou eens op een andere manier naar ga kijken? Dat had ik uit mezelf nooit gedaan!

Samenwerking tandartsen
Voor haar praktijkcase zocht Wilma contact met tandartsen die kinderen doorverwijzen naar KINDERTAND, om in kaart te brengen wat hun ervaring is en waar mogelijke behoeften lagen. Daar kwam uit dat tandartsen zeer tevreden zijn over de service en de behandelingen van KINDERTAND. Zij gaven daarbij ook aan meer te willen weten over de behandelingen van KINDERTAND en wat zij als tandarts zelf kunnen doen in hun eigen praktijk. KINDERTAND is op dit moment bezig een nieuwe masterclasses voor te bereiden om hun verwijzers hier extra in te ondersteunen.

“Ik heb geleerd op een andere manier naar mijn eigen organisatie te kijken om de ideeën die ik heb te verrijken met kennis en expertise.”

“Mijn onderzoek dat ik voor de praktijkcase heb gedaan, wijst uit dat verwijzende tandartsen zeer tevreden zijn over onze dienstverlening en behandelingen. Zij geven ook aan erg geïnteresseerd te zijn in onze behandelingen en graag meer willen leren over behandelingen specifiek voor kinderen. Daar gaan wij masterclasses voor organiseren!”

Financieel management
Een van de grootste eye-openers voor Wilma was het college ‘Financieel management’. Voor haar eigen praktijk heeft zij een financieel adviseur, maar als eigenaar wilde zij hier graag meer inzicht in krijgen en beter over dit onderwerp kunnen meedenken. Zo is de jaarrekening ieder jaar weer een groot aandachtspunt. Dit jaar was dit voor het eerst anders.

Voor het controleren van de jaarrekening, nam Wilma eerst de collegestof nog eens door. Vervolgens bekeek ze de concept-jaarrekening en vond zij verrassend genoeg een aantal bijzonderheden die zij binnen de organisatie gericht kon laten uitzoeken. Dit voelde als een enorme stap, want hiermee was zij een meer effectieve gesprekspartner binnen de organisatie en in haar rol als eigenaar.

Salesmanagement
Binnen de gezondheidszorg is ‘sales’ nog vaak een onderwerp dat ver van de zorg afstaat. De HMBS is echter van mening dat Sales een belangrijk onderdeel is binnen de bedrijfskunde en dat zorgorganisaties commerciëler kunnen opereren zonder dat dit als ‘hard’ of ‘te zakelijk’ overkomt.

Daarom is binnen de opleiding het college ‘Salesmanagement’ in het curriculum opgenomen. Wilma kijkt met zeer veel plezier terug op deze dag. Vooral de ‘elevator pitch’ waarin je in korte tijd de kern van je boodschap moet formuleren, heeft Wilma erg geholpen om haar boodschap vanuit het belang van de ander krachtig te formuleren.

In mijn praktijkcase heb ik geleerd de theorie uit de colleges te vertalen naar mijn eigen praktijk en het opzetten van een goede Business Case.

Praktijkcase
Naast de inspiratie die de opleiding elke maand weer bracht, leerde Wilma erg veel van het maken van de praktijkcase. Ze leerde op een andere manier naar oplossingen en mogelijkheden te kijken. Niet alleen maar brandjes blussen of pragmatische oplossingen bedenken, maar eerst goed naar de omgeving kijken, de mogelijkheden afwegen en dáár de strategie op inrichten.

Ik heb geleerd op een andere manier naar mijn eigen organisatie te kijken om de ideeën die ik heb te verrijken met kennis en expertise.

Leiderschap
Wilma kreeg tijdens de opleiding meer oog voor haar eigen leiderschapsstijl en wat hiervan binnen de organisatie het rendement is. Zij leerde anders kijken naar wat de organisatie nodig heeft en kan dit organisatorisch beter borgen en intern aansturen.

In de loop van het opleidingsjaar leerde Wilma ook veel over zichzelf en de wijze waarop zij met haar werk omgaat. Ze is nu meer in staat om het werk los te laten en meer op afstand aan haar organisatie leiding te geven. Haar meer bedrijfskundige kijk op de organisatie, leidde tot minder focus op details. Dit geeft rust en overzicht. Mede daardoor bewees de opleiding dubbel en dwars haar waarde!

Foto credits: Eva Plevier

Kindertand Amsterdam Zuid

KINDERTAND

KINDERTAND is een verwijspraktijk voor kindertandheelkunde: kinderen worden door de huistandarts doorverwezen, behandeld en uiteindelijk weer terugverwezen.

Tandarts-pedodontologen hebben een drie jarige postdoctorale opleiding gedaan. Deze specialistische tandartsen worden door de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) officieel erkend. Nederland telt ongeveer zestig officieel geregistreerde kindertandartsen. Via een systeem van visitatie en herregistratie wordt de kwaliteit van dit register bewaakt.

KINDERTAND is gespecialiseerd in de kindertandheelkunde. De tandarts-pedodontologen hebben een speciale opleiding gevolgd om kinderen met specifieke gebitsproblemen, met gedragsproblemen, met medische problematieken of welk ander probleem dan ook, effectief te helpen. Daarnaast zijn zij zeer goed in staat om de juiste inschatting van het gedrag van het kind te maken en zodoende alle kinderen op maat goed te helpen.

Tussen KINDERTAND en de verwijzende huistandarts is steeds goed overleg. Wanneer de specifieke gebitsproblemen opgelost zijn, gaan de kinderen weer terug naar hun eigen huistandarts.

Naar de website van KINDERTAND

Hebben de ervaringen van Wilma Vogels jouw interesse gewekt voor de pre-master ‘Bedrijfskunde in de Zorg’? Lees meer over het curriculum, onze aanpak en de toegevoegde waarde en download onze brochure. Of plan een vrijblijvend informatiegesprek via het online afsprakenformulier. Dit kan telefonisch, bij jou op locatie of bij onze Business School op Slot Zeist. Wij vertellen je graag alles over de opleiding!

Lees hier wat deze opleiding jou kan opleveren

Heb je interesse in een van onze bedrijfskundige opleidingen of wil je graag meer weten over de mogelijkheden en de toegevoegde waarde? Je kunt contact met ons opnemen via opleidingen@hmbs.community.Wij helpen je graag!