Ervaring huisarts Carla Schep

Huisarts Carla Schep

Huisarts Carla Schep kijkt met veel plezier terug op de pre-master ‘Bedrijfskunde in de Zorg’ en vertelt graag wat het haar heeft gebracht.

Huisarts Carla Schep: ik had behoefte aan kennis om de praktijk te versterken

Als huisarts en mede-eigenaar van een huisartsenpraktijk is Carla Schep op zoek gegaan naar mogelijkheden en kansen voor de toekomst. Om de dienstverlening richting patiënten te kunnen versterken, maar ook om te kijken hoe de praktijk kan inspelen op alle nieuwe (digitale) ontwikkelingen. Zij merkte dat zij niet altijd even goed kon onderbouwen waarom dat belangrijk was, hoe de plannen konden bijdragen en wat het de praktijk en de patiënten zou kunnen opleveren.

Bedrijfskunde voor de zorg
In haar zoektocht naar meer kennis kwam Carla bij de HMBS terecht. Met name het opdoen van bedrijfskundige kennis in relatie tot de gezondheidszorg sprak haar erg aan. Dit is gedurende de opleiding alleen maar versterkt: de zeer diverse groep deelnemers kwam uit alle geledingen van de zorg waardoor de opleidingsdagen niet alleen inspirerend waren, maar zij vooral met veel nieuwe inzichten terug op de praktijk kwam.

Nieuwe inzichten
De stof was zeer toepasbaar op ieders eigen werk en situatie. Vol enthousiasme: “We kwamen allemaal met onze eigen vragen binnen en gaandeweg de opleiding begon ik steeds beter te zien waar zaken mis kunnen gaan en hoe we situaties vanuit verschillende invalshoeken konden benaderen. Dit leidde tot vele nieuwe inzichten waar ik direct mee aan de slag kon!”

“Het was altijd toepasbaar op mijn eigen werk. Met alle nieuwe kennis kon ik situaties van meerdere invalshoeken bekijken waardoor ik steeds waardevolle nieuwe inzichten kreeg.”

Strategie
Carla typeert de opleiding zoals Johan Cruijff het ook al zo treffend zei: “Je gaat het pas zien als je het door hebt.” Eigenlijk hebben alle colleges Carla aan het denken gezet, maar voor haar sprongen de modules ‘Strategie’, ‘Leiderschap’ en ‘Logistiek’ er uit. Deze gaven haar zó’n andere kijk op haar vak en het management van de huisartsenpraktijk dat zij daar nog steeds met heel veel plezier op terugkijkt.

“Alle nieuwe kennis heeft me bewust gemaakt dat ik op de goede weg zat, maar nu wel met alle bagage die ik nodig had om de ideeën om te zetten naar concrete stappen. Wat ik bijvoorbeeld erg bijzonder vond was om ons werk en de consulten als ‘product’ te zien en zaken die niet goed verlopen als ‘verspilling’ te zien. Dit soort nieuwe inzichten had ik nodig om op een andere manier naar ons werk te kijken en ook het zelfvertrouwen te krijgen om zaken te veranderen.”

Praktijkcase
De belangrijkste reden om met de opleiding te starten was het opdoen van kennis op bedrijfskundig vlak. Maar hoe zich dat ging vertalen in de praktijkcase die deelnemers tijdens de opleiding maken, wist zij bij aanvang dan ook nog niet. Dat idee is eigenlijk pas tijdens de opleiding ontstaan waardoor zij daar voor haar gevoel extra veel baat bij heeft gehad.

Zo is zij nu beter in staat om financiële en juridische constructies van een maatschap door te vertalen naar gevolgen voor het management van de praktijk, de samenstelling van het team en benodigde investeringen in innovaties.

Juist de nieuwe inzichten gaven haar het zelfvertrouwen om te zien dat haar analyses en ideeën zinvol zijn en wat de praktijk nodig had om te groeien en toekomstbestendig te maken.

“Het heeft me veel inzicht gebracht over onderlinge samenwerking en de samenstelling van teams. Hierdoor kan ik wat makkelijker zien wat nodig is in specifieke situaties en beter onderbouwen hoe dat gaat helpen.”

Anders leren kijken
Carla kijkt met veel plezier terug op de opleiding. De colleges brachten haar veel eye-openers en ook de samenstelling en grootte van de groep vond zij erg fijn. Er was een goede sfeer in de groep waarbij onderlinge discussies in combinatie met de lesstof nieuwe inzichten opleverden.

Als afsluiting van de opleiding vonden de presentaties van de praktijkcases plaats. Dit vond zij leuk om te doen en gaf extra meerwaarde vanwege de goede vragen die zij kreeg en de feedback van de jury waar zij ook na de opleiding nog verder mee kan.

Hebben de ervaringen van Carla Schep jouw interesse gewekt voor de pre-master ‘Bedrijfskunde in de Zorg’? Lees meer over het curriculum, onze aanpak en de toegevoegde waarde en download onze brochure. Of plan een vrijblijvend informatiegesprek via het online afsprakenformulier. Dit kan telefonisch, bij jou op locatie of bij onze Business School op Slot Zeist. Wij vertellen je graag alles over de opleiding!

Lees hier wat deze opleiding jou kan opleveren

Heb je interesse in een van onze bedrijfskundige opleidingen of wil je graag meer weten over de mogelijkheden en de toegevoegde waarde? Je kunt contact met ons opnemen via opleidingen@hmbs.community.Wij helpen je graag!