Ervaring zorgondernemer Elize van Ballegooie

Quotes testimonials MBA Elize van Ballegooie

Zorgondernemer Elize van Ballegooie startte haar opleiding om de gezondheidszorg verder te versterken en een volgende stap in haar ontwikkeling en carrière te zetten. Dat is gelukt! Mede door het MBA-programma is zij nu managing director van een kliniek in preventieve zorg. Ze vertelt dan ook graag hoe deze opleiding haar tot op de dag van vandaag helpt in haar rol als zorgprofessional.

Zorgondernemer Elize van Ballegooie: ik wilde weten hoe je new business ontwikkelt

Elize is van huis uit psycholoog en is nu zelfstandig ondernemer en consultant. Zij richt zich zowel op de zorg als op de sportmarkt, waarbij vanuit de klantvraag gekeken wordt welke tools, applicaties of sensoren een oplossing kunnen bieden.

“Op het gebied van leiderschap heb ik mij enorm ontwikkeld, bijvoorbeeld door te zorgen dat er in de dynamiek tussen de partijen meer gezamenlijkheid optrad.”

Ontwikkeling en stakeholdermanagement
Voorheen was Elize werkzaam bij de Diabetesfederatie als programmacoördinator en projectleider van innovatieve programma’s waar altijd meerdere stakeholders bij betrokken waren. Denk aan bijvoorbeeld bestuurders en zorgverzekeraars, maar ook GGD’s en zorgverleners.

Vanuit dit stakeholdermanagement en het effectiever willen aansturen van haar programma’s kwam de wens om een bedrijfskundige opleiding te gaan doen, gecombineerd met haar interesse in innovaties en het versterken van de zorg: “Ik vond bij het Business Administration Program van de HMBS de mooie combinatie dat het gericht is op de zorg terwijl we ook veel leren van buiten de zorg, zodat het breder toepasbaar is.”

Keuze was vanzelfsprekend
De keuze om haar opleiding bij de HMBS was uiteindelijk snel gemaakt: “De kleinschaligheid van de school en de opzet – 3 dagen intern en een breed aanbod aan onderwerpen – voelde meteen al goed, maar de ‘Blue Ocean’* in het tweede jaar gaf voor mij de doorslag.”.

Daarnaast sprak de diversiteit van de docenten – van binnen én buiten de zorg – Elize zeer aan en ook dat haar mede- deelnemers allemaal werkzaam waren in de branche. De gedeelde passie voor de gezondheidszorg gaf een gevoel van saamhorigheid. “Wat ik daarnaast interessant vond was het werken in projectgroepen. Daarin heb je dezelfde dynamiek van het samenwerken die je ook in een werksituatie hebt. Je zit nooit allemaal op één lijn, maar ook daar moet je met elkaar uit zien te komen en met verschillende visies zien om te gaan.”

* In het tweede jaar van het Business Administration Program ontwikkel je een zogenaamde ‘Blue Ocean’: een nieuw
niet-bestaand zorgbedrijf of –concept dat daadwerkelijk gelanceerd kan worden.

Studiebelasting
Haar opleiding vond Elize goed te combineren met haar baan. Een goede planning en onderlinge afspraken binnen de projectgroep is daarbij wel belangrijk. “In het begin was het wel even schakelen met onderwerpen waar ik tot dat moment weinig of geen kennis van had en het tempo waarin het verliep, maar dat wende eigenlijk ook wel weer snel. Ook het maken van de tentamens vond ik interessant, omdat je vaak een eigen situatie of thema als uitgangspunt kon nemen.”

Vanuit de klant
De kennis die zij tijdens haar opleiding opdeed, kon Elize direct toepassen in haar werk als programmacoördinator en het verbeteren van de diabeteszorg. Met name het vanuit de klant denken – en niet vanuit de organisatie of vanuit het aanbod – hielp haar bij het ontwikkelen van nieuwe concepten.

Ook in het samenwerken met de verschillende partijen heeft Elize veel geleerd: “In mijn gesprekken met zorgverzekeraars, ziekenhuizen en gezondheidscentra kon ik mij beter verplaatsen in de situatie van de ander, hoe hun ‘business’ in elkaar zat en welke belangen er speelden. Al tijdens mijn opleiding hielp mij dit ook bij het ontwikkelen en presenteren van projectplannen. Hierbij kon ik beter aansluiten bij de doelen en belevingswereld van de andere partij(en).”

Ondernemerschap en stakeholdermanagement
Het Business Administration Program heeft Elize veel gebracht. Bijvoorbeeld om de stap richting het ondernemerschap te durven nemen en om met een dienst of product beter aan te sluiten bij behoefte in de markt, maar ook in staat zijn om beter met de belangen van verschillende stakeholders om te gaan en daar bijvoorbeeld taalgebruik en aanpak op aan te passen: “Op het gebied van leiderschap heb ik mij enorm ontwikkeld, bijvoorbeeld zorgen dat er in de dynamiek tussen de partijen meer gezamenlijkheid optrad.”

bbo

BBO
De missie van BBO (‘Be-Bio’) is om data tot leven te brengen in de context van sport en gezondheid, op een manier dat alle betrokkenen en hun omgeving profijt hebben van data-gedreven technologie. BBO focust zich op de eerste stadia van innovaties en heeft tot doel projecten te versnellen met bijvoorbeeld integratie van wearables en sensoren. Om de gezondheid te bevorderen, de kwaliteit van leven te verbeteren en de (sport)prestaties te optimaliseren. En van elkaar te leren en te groeien.

Naar de website van BBO

Hebben de ervaringen van zorgmanager Elize van Ballegooie jouw interesse gewekt voor ons Business Administration Programma? Lees meer over het curriculum, onze aanpak en de toegevoegde waarde en download onze brochure.

MBA

Heb je interesse in een van onze bedrijfskundige opleidingen of wil je graag meer weten over de mogelijkheden en de toegevoegde waarde? Je kunt contact met ons opnemen via opleidingen@hmbs.community. Wij helpen je graag!