Mr. Karin Biegel (vz)

Karin Biegel is directeur en mede-aandeelhouder van ‘De Nieuwe Haagsche School’, het bedrijfskundig opleidingsinstituut voor professionals en managers. Daarnaast is zij  vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van het Friesland College en consultant op het gebied van strategie- en organisatieontwikkeling, verandermanagement en (re)organisatietrajecten.

In het bezit van haar doctoraal Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen is Biegel bij de Rabobank gaan werken. Zij is daar als senior jurist werkzaam geweest, heeft diverse managementfuncties bekleed en is op diverse locaties statutair directeur bedrijven geweest. In deze functies heeft zij fusies begeleid en was zij verantwoordelijk voor het strategisch-, financieel- en (krediet)risico management.

Na de Rabobank heeft zij haar carrière voortgezet als juriste, consultant en het begeleiden van studenten bij de IBO Business School in Leusden waar zij tevens docent financieel- en ondernemingsrecht is.

Als vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van het Friesland College heeft Karin Biegel als specifiek aandachtsgebied financiën en is uit dien hoofde lid van het renumeratie- en audit-committee.

Prof. Sybren Tijmstra

Sybren Tijmstra studeerde politieke wetenschappen (Universiteit van Amsterdam), leiderschap en Business Diplomacy (Georgetown University) en Frans (Universiteit van Lausanne). Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in strategie / management consulting, management development en het ontwikkelen van onderwijs. Hij is emeritus hoogleraar International Strategy & Management, IAE, Graduate Business School, Universiteit van Aix-en-Provence, Frankrijk. Emeritus Distinguished Professor of Strategy and Change, Audencia, Nantes School of Management France. Als gastdocent geeft hij les op diverse business schools over de hele wereld.

Sinds 1993 is Sybren voorzitter en gedelegeerd bestuurder van TIMS Holding B.V. (interim- management, strategie consultancy, management development, business simulaties). TIMS Holding helpt ook blue chip-bedrijven met de oprichting en ontwikkeling van corporate universiteiten. Hij hielp met de oprichting van business schools in een aantal landen over de hele wereld, zoals China, Cyprus, Spanje en Nederland. In het verleden heeft hij onder anderen zijn directeur-generaal EAP European School of Management Parijs – Oxford – Berlijn – Madrid, directeur-generaal van EFMD Brussel, oprichter en eerste directeur van de ICSC, Universiteit Twente en de oprichter en eerste directeur van het Management Development Centre van Nyenrode Business Universiteit.

Ger Hofstee

Ger Hofstee studeerde macro-economie, marketing, marketing management en bedrijfskunde. Hij was onder andere product-, sales- en marketing manager bij Akzo Nobel Coatings en vervulde strategische posities als commercieel en algemeen directeur. Was voorzitter van één van de groepsbesturen van Reed Elsevier en CEO van Seiko Communications in Tokio. Ger heeft een uitgebreide ervaring in het bijstaan van organisaties die hun ‘traditionele’, analoge marketingstrategie met nieuwe online strategieën willen versterken. Hij ziet dat de omzetting van off- naar online, organisaties tal van mogelijkheden biedt.

Ger doceert Marketing aan de Euro MBA van de Graduate Business School, Universiteit van Aix-en-Provence en Marseille. Ook is hij academic director van de HMBS en decaan van de Veterinary Business School.

Als auteur publiceerde Ger Hofstee 14 boeken, waaronder ‘All 25 high performance marketing strategieën’ die verkrijgbaar is in de Apple iTunes store en diverse e-books als: ‘vananaloognaardigitaal.nl’ en ‘Fatale Fout, 50 marketing gevallen van verstoring door digitalisering’. Tenslotte schreef hij meer dan 270 blogs over marketing, strategie en digitalisering.