Als deelnemer van de HMBS vind je bij ons een omgeving waarin je het beste uit jezelf kunt halen, je leerdoelen kunt bereiken en je ambities waar kunt maken. Wij staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs met een zeer persoonlijke benadering. De waardering van onze deelnemers, de kwaliteit van onze docenten en de diverse accreditaties onderstrepen dit.

De opleidingen van de HMBS zijn geaccrediteerd bij beroepsverenigingen die bedrijfskundige opleidingen studiepunten geven.

Beroepsverenigingen

De HMBS vraagt regelmatig accreditaties aan bij beroepsverenigingen binnen de gezondheidszorg. Al onze opleidingen, zoals bijvoorbeeld de MBA en de pre-master ‘Bedrijfskunde in de Zorg’ zijn standaard geaccrediteerd bij de KNMG waardoor jij als huisarts of medisch specialist PE-punten ontvangt na afronding van je opleiding.

Ben je aangesloten bij een andere beroepsvereniging? Dan vragen wij graag de accreditatie voor je aan. Vanwege de doorlooptijd bij de beroepsverenigingen vragen wij je dit minimaal twee maanden voor aanvang van je opleiding bij ons aan te geven.

Logo Keurmerk KNMG NVZA KNGF KNMP PE-Veterinair KNMvD KNMT KNOV V&VN KRT NVvO

Voor huidige deelnemers en alumni zijn eerder al accreditaties door de volgende beroepsverenigingen toegekend:

  • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst – KNMG
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie – KNMP
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers – NVZA
  • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen – KNOV
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde – KNMvD
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde – KNMT
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland – V&VN
  • Keurmerk Fysiotherapie
  • Kwaliteitsregister Tandartsen – KRT
  • Nederlandse Vereniging voor Orthodontisten – NVvO

NVAO

De MBA Growing Sustainable Leadership (MBA) voor zorgprofessionals in samenwerking met Academica UAS is NVAO-geaccrediteerd.

De NVAO (h)erkent de opleiding in zijn uniekheid in de markt en heeft daarom de accreditatie tot Master toegekend. Dit betekent dat je bij voltooiing van de opleiding de Master-titel en de MBA-titel mag dragen. De titel is internationaal erkend.

Door de NVAO-accreditatie komt deze opleiding in aanmerking voor aanvraag van het Levenlanglerenkrediet.

FIBAA

De Master of Business Administration (MBA) in samenwerking met de University of Europe for Applied Sciences (UE) heeft een FIBAA-accreditatie.

UE is een toonaangevende onderwijsinstelling in Duitsland met zowel nationale als internationale studenten en locaties in Hamburg, Iserlohn en Berlijn. Als deelnemer volg je daarom een aantal modules op de campus van UE in Iserlohn (Duitsland). Vanwege onze samenwerking met de University of Europe for Applied Sciences (UE) als erkende Fachhochschule is de MBA internationaal geaccrediteerd door de Foundation for International Business Accreditation (FIBAA). De FIBAA zet zich als kwaliteitszorgbureau in voor verbetering van de kwaliteit in het hoger onderwijs en wordt erkend door onder andere de Duitse Raad voor Accreditatie en de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) .

Je ontvangt de MBA-graad niet op basis van de Nederlandse wet op het Hoger Onderwijs (WHW), maar op basis van de FIBAA-accreditatie van de University of Europe for Applied Sciences. Met de accreditatie van de FIBAA wordt de graad verleend op basis van Duits recht en behaal je een internationaal erkende Master of Business Administration (MBA). Het niveau van de MBA is een professionele master op EQF-niveau 7 (masterniveau).

TitelUniversity of Europe for Applied Sciences
Het MBA programma geeft alumni het recht, na met een voldoende resultaat afgestudeerd te zijn, de Master-titel te voeren conform artikel 7.23 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het is gebruikelijk om bij je titel te vermelden waar je je diploma hebt behaald, in jouw geval is dat de University of Europe for Applied Sciences.

Bul en certificaat
Deelnemers ontvangen na afronding van de opleiding van de HMBS een certificaat van deelname waarop eventuele verworven PE punten staan vermeld. Omdat de MBA-graad wordt verleend door de University of Europe for Applied Sciences, ontvang je van UE jouw MBA-bul.

Wil je meer weten over de MBA-opleiding, bekijk dan hier de uitgebreide informatie. Of plan een vrijblijvend informatiegesprek in op een moment dat het jou schikt, wij helpen je graag!